Smart House Deweloper

Polityka prywatności.

Słownik pojęć

Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

Smart House – należy przez to rozumieć Smart House sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwaną też Spółką;

Serwis internetowy Smart House – oficjalny portal internetowy Smart House, na którym prezentowane są informacje związane z profilem działalności Smart House;

Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu internetowego Smart House;

Zasoby – wszystkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym Smart House, w tym w szczególności tekstowe, graficzne, multimedialne lub audio;

Dane osobowe i bezpieczeństwo

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, PSG informuje, iż Administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskiwanych automatycznie (np. adresy IP w celach statystycznych i administracyjnych) lub dobrowolnie przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego jest Smart House sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Modra 24, 71-220 Szczecin (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: biuro@smart-house.com.pl).

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter oraz w celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na webinar.

3. Smart House wdrożyła pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

4. Smart House wykorzystuje wszelkie dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia strony internetowej Smart House. Dane osobowe przetwarzane są przez Smart House na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (dane dobrowolnie przekazane przez użytkowników) lub ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Smart House (dane pozyskiwane automatycznie), tj. do celów statystycznych i administracyjnych.

5. Wskazane w niniejszym punkcie dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat, nie dłużej jednak, niż przez okres funkcjonowania strony internetowej Smart House.

6. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych , a ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

9. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Smart House m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Smart House i wyłącznie zgodnie z poleceniami Smart House.

10. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

11. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo] newsletter i osób zapisanych na webinar.

12. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

13. Podczas odwiedzin stron serwisu internetowego Smart House na komputerze Użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookie”. Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze Użytkownika (np. o systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki, adres protokołu internetowego [IP]). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść Użytkownikom ułatwienia w zakresie: właściwego dopasowania stron internetowych do ich potrzeb, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.

14. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego Smart House.

15. Smart House zapewnia stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych Użytkownika.

Informacja o cookies

Strona internetowa Smart House wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić wysoką jakość obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet.

Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności oraz obszarów serwisu WWW cieszących się Państwa szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom informacyjnym naszych Interesariuszy.

Kontynuacja przeglądania portalu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na użycie plików cookies.

Informujemy, iż w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej tak, aby ograniczyć użycie plików cookies dla konkretnej witryny internetowej lub dla wszystkich przeglądanych zasobów.

Jak wyłączyć pliki cookie?

W przeglądarce Firefox:

Menu „Narzędzia” > „Opcje” > „Prywatność” > następnie: zaznacz „Informuj witryny, że użytkownik nie chce być śledzony”.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:

Menu „Narzędzia” > „Opcje internetowe” > „Prywatność”> następnie:

zaznacz wskaźnikiem poziom prywatności

lub

użyj przycisk „Witryny” dla zarządzania ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome:

W menu „Narzędzia” > następnie „Więcej informacji” i tam: opis funkcji oraz ustawień prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera:

Przycisk „Opera” > menu „Ustawienia” > „Zarządzaj ciasteczkami…” > następnie: wybierz opcje ustawień plików cookie.

W przeglądarce Apple Safari:

Menu „Safari” > „Preferencje” > „Prywatność” > następnie: wybierz opcje ustawień plików cookie.

Przeglądarki urządzeń mobilnych:

Instrukcja zmiany ustawień plików cookie powinna zostać podana przez producenta urządzenia (telefonu lub tabletu) w jego instrukcji obsługi lub udostępniona w sieci Internet.

Biuro spółki

Przecław 116/5
72-005 Przecław
 
+48 515 152 015
biuro@smart-house.com.pl

Dział sprzedaży

Przecław 116/5
72-005 Przecław
 
+48 577 152 015
sprzedaz@smart-house.com.pl